Animacje przy projekcie “Kultura Muzyczna w początkach państwa polskiego” w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieżnie.